شعر گفتگوی کفن با مرده-طنز

گفتگوی کفن با مرده

 

 

 

آهای حاجی پاشو چه وقت خوابه

 

پاشو دیگه وقت حساب کتابه

 

هو، نگو این کیه که آزار داره

 

پاشو ببین کفن با هات کار داره

 

چه هیکلی زدی به هم، آفرین

 

چش نخوری، قد و برم آفرین

 

بیخودی زور نزن دیگه تو مُردی

 

چن ساعتی میشه که جون سپردی

 

حالا دیگه وقت حساب کتابه

 

داد نزنی مُرده ی زیری خوابه

 

مُردهی زیری آدمی خلافه

 

تیزی باهاش دَفنه تو غلافه

 

قاط بزنه تیزی رو وَر میداره

 

میزنه و بابا تو در میاره

 

یادت میاد چه روزگاری داشتی

 

چه اسکناسا که روهم میذاشتی؟

 

هی اسکناس میذاشتی رو اسکناس

 

اونم با پول رشوه و اختلاس

 

میگفتی یک وعده غذا کافیه

 

صرف غذا باعث علافیه

 

میگفتی یک آدم با کیاست

 

باید کُنه تو زندگی قناعت

 

لباس ده سال پیشت تنت بود

 

هم تن تو هم تن اون زنت بود

 

بعد شعار ضد صهونیستی

 

سر میدادی شعار ساده زیستی

 

میگفتی آدمی که ساده زیسته

 

نمره زندگیش همیشه بیسته

 

لباس وصلهدار تنت میکردی

 

هزار تا نفرین به زنت میکردی

 

میگفتی روسری برات خریدم

 

نمیدونی چه زحمتی کشیدم

 

فقط یادت باشه به هر بهونه

 

باید هف هش سالی سرت بمونه

 

عروسی و عزا سرت کن خانوم

 

خلاصه هر کجا سرت کن خانوم

 

زیاد نشورش یهو رنگش میره

 

رنگ گل سرخ و قشنگش میره

 

هَف هَش سالی با روسریت صفا کن

 

تو این هف هش سال حاجیتو دعا کن

 

الگوی مصرف که نداشتی حاجی

 

هر چی که داشتی جا گذاشتی حاجی

 

خیال نکن دنیا هنوز همونه

 

پشت سرت نفرین این و اونه

 

تو شیشه کردی خون هر فقیرو

 

چقد بیچوندی مردم اسیرو

 

خیال نمیکردی یه ذره هیچم

 

یروز منم دور تنت بپیچم

 

مصرف کارای بدت زیاد بود

 

خیلی کارات قابل انتقاد بود

 

یادت میاد همسایهتون نون نداشت

 

 

 

حتی پول دوا و درمون نداشت؟

 

یادت میاد گفتی به من چه ول کن

 

این آدما رو زنده زنده گِل کن؟

 

ببین همون همسایه صبورت

 

خاک داره با بیل می ریزه تو گورت

 

یکی نبود بهت بگه که بسه

 

خدا همیشه جای حق نشسته؟

 

یادت نبود فشار قبری هم هس

 

خورشید حقی پشت ابری هم هس؟

 

هیچکی بهت نگفت فلانی مُرده؟

 

نکیر و منکر به گوشت نخورده؟

 

نکیر و منکر دوتا بیگناهن

 

پیام دادن دارن میان، تو راهن

 

اهل مزاح و رشوه خواری نیستن

 

اونجوری که تو دوس داری نیستن

 

تو مَرد نیستی تو شبیه مَردی

 

چرا که اصلاً کار خوب نکردی

 

کاری که اینجا دستتو بگیره

 

البته این حرفا واسه تو دیره

 

اونقدِ حرص مال دنیا خوردی

 

تا آخرش سکته زدی و مُردی

 

کاش واسه پول دلت پُر از غم نبود

 

مصرف انسانیتت کم نبود

/ 0 نظر / 24 بازدید