زرقری-قوم به حج رفته

>>>>>>چشمهارا باید شست

----دل خوش از آنیم که حج میرویم
-----غافل از آنیم که کج میرویم
>>>>کعبه به دیدار خدا میرویم
>>>>
>>>>او که همینجاست کجا میرویم
>>>>
>>>>حج بخدا جز به دل پاک نیست
>>>>
>>>>شستن غم از دل غمناک نیست
>>>>
>>>>دین که به تسبیح و سر و ریش نیست
>>>>
>>>>هرکه علی گفت که درویش نیست
>>>>صبح به صبح در پی مکر و فریب
>>>>>شب همه شب گریه و امن یجیب
>>>>طبق آمار بانک جهانی در سال 2008 درآمد کشور عربستان از توریسم یا به زبان ساده از : دکان زیارت مسلمین خانه کعبه معادل مبلغ 29.865.000.000.-دلار یا قریب سی میلیارد دلاربوده است.
>>>>زائرین ایرانی که بصورت تمتع ویا عمره در همان سال به مکه رفته اند 1.937.000 نفر بوده اند که مجموعا مبلغ 4.879.000.000 دلار یا بعبارتی قریب به مبلغ پنج میلیارد دلاردرآمد تقدیم اقتصاد پادشاهان عربستان کرده اند و در میان تمام کشورهای اسلامی مقام اول را به خود اختصاص داده اند.

نظر باینکه هواپیمائی جمهوری اسلامی قدرت جابجائی این همه زائر را نداشته است شرکت هواپیمائی عربستان قریب به 54 درصد از زائران ایرانی را به خود اختصاص داده است....
طبق گزارش مقامات دیپلماتیک ایران در سال 2008 ماموران کشور عربستان بدترین و توهین آمیز ترین رفتار را با زوار ایرانی داشته اند و ایران از لحاظ توهین ماموران عربستان مقام اول را به خود اختصاص داده است.
>>>>علمای عربستان در همان سال فتوی صادر کرده اند که ایرانیان شیعه کافر هستند.
>>>>طبق یک گزارش دیپلماتیک دیگر زائران ایرانی ناخواسته ترین و منفورترین خارجی ها در عربستان محسوب می شده اند.
>>>>با یک حساب سرانگشتی بوسیله پولی که ایرانیان سالانه به عربستان(دشمن شیعه ایرانی) تقدیم می کنند می توان تعداد 170.000 مسکن روستائی احداث کرد...
>>>>یا میتوان 714.286 فرصت شغلی کشاورزی یا200.000 فرصت شغلی صنعتی برای جوانان ایجاد کرد
>>>>یا میتوان10.000.000.000 متر مربع ساختمان مدرسه و ورزشی در کشور ایجاد کرد

>>>>ویا میتوان با پول حجاج دوسال یک پالایشگاه سوپر مدرن با ظرفیت 75000 بشکه احداث کرد

>>>>ویا با پول پنج سال حجاج میتوان ایران را به صادر کننده بنزین مبدل ساخت و دیگر برای واردات بنزین محتاج اعراب نبود....

/ 0 نظر / 14 بازدید