# قوم_به_حج_رفته

زرقری-قوم به حج رفته

>>>>>>چشمهارا باید شست ----دل خوش از آنیم که حج میرویم-----غافل از آنیم که کج میرویم>>>>کعبه به دیدار خدا میرویم>>>>>>>>او که ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید