زیارت گاه پیر یاهو (گرماب)

 

دوستان گرامی پیریاهو یکی از اماکن زیارتی وسیاحتی است که در 45 کیلومتری شهرخواف و در شهرستان رشتخوار و در نزدیکی روستای سعادت آباد قرار دارد روایت شده است که در زمان حضرت موسی(ع) که یک روز آن حضرت با خدای خودراز ونیاز میکرد از خداوند پرسید که آیا بنده ای مومن تر از من روی زمین هست که شکرگزار توباشد خداوندبه حضرت موسی میگویدکه آری در فلانه کوه برو وبنده خالص من را ببین حضرت موسی(ع) به آن کوه می آید ودرون غاری میرود و مشاهده میکند که پیر مردی برهنه که تمام بدن اورا موهای سفیدسرش پوشانیده وبا خدای خود راز ونیاز میکند حضرت موسی پیر مرد را صدا میکند اما از جانب پیر مرد جوابی شنیده نمی شود وپیرمردفقط یاهو یاهو میگویید آن حضرت برای مرتبه دوم که سوال میکند از جانب خداوند به پیرمرد ندا میرسد که ای پیر موسی بدیدنت آمده است حضرت موسی ازآن شخص سوال میکند که ای پیر تو از خدا چه میخواهی اگر که هدف تو از این یاهو گفتن دیدار باخداست بگو واگر که با خدا کاری دیگری داری نیز بگو آن پیر چون نام مبارک خدا را میشنود فورا" جان بجان آفرین تسلیم میکندحضرت موسی از این عمل شگفت آور تعجب کرده خدا به حضرت موسی (ع) میگوید که ای موسی دیدی که بندگان من چطور حاضرند که تا نام من را می شنوندجان خودرا فدا می کنند.

این مکان بعدها از اماکن زیارتی وسیاحتی این شهرستان میشود .

 

حضرت موسی چون میخواهد که آن پیر را دفن کنند دنبال آب میگرددکه پیر راغسل کند اما آبی نمی یابد از خدا میخواهدکه مقداری آب در اختیار او قرار دهد خدا میگوید که ای موسی عصا خودرابه کوه بزن موسی چون اینکار را می کند از دل کوه آب فوران میشود وچون که آب سرد وگوارایی میباشد برای مرتبه دوم از خدا می خواهد که آب گرم عنایت کند وخداوند میگوید که دو مرتبه عصایش را به کوه بزند چون که این کار را میکند آب گرم جاری میشود حضرت موسی پیررا غسل میدهد واورا در همانجا دفن میکند .

اما روایت است که سالهای پیش خانواده ای که دخترش به طور مادر زادی دستش به پهلویش چسبیده بود دختر این خانوادههمین مکان را شب در خواب میبیند .صبح که خواب را برای پدر خود بازگو میکند. پدرش خواب را برای یکی از علمای شهر بازگو میکند آن عالم میگوید که باید دخترت رابه این مکان ببری اوهم به همراه دختر وعالم راهی این مکان میشوند آن عالم میگوید که بااین آب وضو بگیرید ونماز بخوانید تااینکه ببینیم خدا چه می خواهد هر سه بااین آب گرم وضو میگیرند آن عالم برای اقامه نماز اللّه اکبر میکند وهمین که دختر میخواهد اللّه اکبر کند به امر خدا دستش از پهلویش جدا می شود. پدر دختر درآنجا ماکی برای استراحت درست کرده ودر محلی که آب گرم از انجا سرلزیراست حوضی میسازد والله اعلم

 

فضای سبز که شامل حفظ و نگهداری تک درختان موجود می باشد به منظور ارتقاء کیفی مسیر پیاده روی و همچنین ایجاد ایمنی برای مکان نشستن گردشگران با حفظ حریم مسیل در مجموعه گردشگری پیشنهاد شده است. فواصل درختان، سایه اندازی مطلوب، هم سنی گونه های یک منطقه، شادابی و … در جذب جمعیت اثرات درخور توجهی خواهد داشت.

 

محل ذبح گوسفند :

با توجه به اینکه اغلب مراجعات به مجموعه گردشگری به خاطر وجود مزار مذهبی پیریاهو می باشد بسیاری از افراد به دلیل اعتقادات مذهبی و نذوراتی که دارند گوسفند قربانی می کنند.

به همین دلیل جهت ساماندهی این امر و جلوگیری از آلودگی های محیطی مکانی برای ذبح گوسفندان در نزدیکی سرویس بهداشتی وضع موجود و در نزدیکی به آب و در لایه دوم کاربری ها و مسیر پیاده روی در فضای سرپوشیده( به مساحت حدودا 15 متر مربع) در نظر گرفته شده است به طوری فاضلاب آن به طرف شبکه فاضلاب سرویس های بهداشتی هدایت شود تا هم خدمات رسانی مناسب برای نذورات افراد را تأمین کند و هم از چشم انداز و مناظر زیبای طبیعت نکاهد.

حمام:

وجود چشمه آب گرم در محدوده پیریاهو فرصت مناسبی برای گردشگران بوجود آورده تا از خواص درمانی-اعتقادی این چشمه به صورت مناسب بهره ببرند.

از آنجایی که در شرایط کنونی حمام وضع موجود به صورت مخروبه ای که فاقد امکانات دفع فاضلاب است می باشد. برای ارتقاء و بهبود کیفی مجموعه، حمام با امکانات و تجهیزات مورد نیاز پیشنهاد می گردد که از نظر موقعیت مکانی نسبت به حمام قبلی با کمی جابه جایی مستقر خواهد شد به این دلیل که درست در مکان ریزش آبشار که از نقاط مهم این مجموعه است حمام فعلی منظر نامناسبی را ایجاد گرده است به همین دلیل کمی دورتر از مکان فعلی و در جائیکه امکان دسترسی به آب گرم باشد حمام مستقر خواهد شد.

 

 

 


/ 0 نظر / 30 بازدید