جملات زیبا در مرد شهدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سلام بر آنهایی که از همه چیز گذشتند تا ما به هر چه میخواهیم برسیم

سلام بر آنهایی که قامت راست کردند تا قامت ما خم نشود

سلام بر آنهایی که به نفس افتادند تا ما از نفس نیافتیم

سلام بر آنهایی که رفتند تا ما بمانیم

سلام بر مردان خدا

سلام بر شهدا ...!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

انسان

 

 

گـرگ ، گـرگ است


گوسفند هم گوسفند است


پـس چرا انسـان ، انسـان نیسـت

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


شاید برای شما هم اتفاق بیافتد...

/ 0 نظر / 28 بازدید