خدا

از تصادف جان سالم به در برده بود 


و زندگی خود را مدیون ماشین مدل بالایش میدانست


و خدا آن بالا همچنان نگاهش میکرد و میخندید

 

( اگر خدا نخواهد هیچ برگی از درختی نمی افتد )

/ 0 نظر / 11 بازدید