جملات زیبا

سخته بگی سخته و کسی نباشه بگه

چرا؟

چته؟

چی سخته؟

نترس من هستم

سخته سختیاتو تنهایی به دوش بکشی...

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    درد...؟؟

 

 

            

 

 

این روزها همه ی آدما درد دارند....

 

درد پول

 

درد عشق

 

درد تنهایی

 

این روزها چقدر یادمان میرود زندگی کنیم....!!!

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  ادمها...

          

آدم ها مثل سایه اند !

ازشون فرار کنی ،

دنبالـــت میدوند !

دنبالشون که بدویی ،

ازت فرار میکنند !!

 

/ 0 نظر / 31 بازدید