جملات فلسفی

 

 

 

 

 

 

 

قضاوت

 

علف هرزه چیست ؟


علفی که هنوز فوایدش کشف نشده است


( سعی کنید زود قضاوت نکنید )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ایستادگی

 

سعی کنید به عصاهایی که در اطرافتان وجود دارد ، عادت نکنید...!

 

برای مستقل بودن باید روی پای خود بایستید ...!

--------------------------------------------------------------------------------------------

حقیقت تلخ

 

موجودات عجیبی هستیم ...!


نه طاقت دروغ را داریم ...


نه تحمل حقیقت را

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


شکست

 

چیزی به نام شکست وجود ندارد

                 

   هر انچه هست نوعی نتیجه است

------------------------------------------------------------------------------------------

موفقیت

 

برایم سوال شده است که چرا ؟؟؟


باید پرنده ی را متقاعد کنیم تا پرواز کند...

 

( شما به هرکجا که دلتان میخواهد میتوانید برسید )


 

/ 0 نظر / 22 بازدید