لبخند

چقده خوب میشد

اگه زنها دنیا رو می‌گردوندن هیچ جنگی وجود نداشت!

فقط چندتا کشور لوس بودن که باهم قهر بودن و از هم غیبت میکردن و

 با هم حرف نمیزدن والا دیگه این همه جنگ و خونریزی هم نمیشد

/ 1 نظر / 13 بازدید
رمایانا

[شکست] هستیم خدمتتون نبینم از زنا بگی ها منم زنم توهین نچ نچ