اشتغال1500نفردرکارخانه فولاد رشتخوار

 

یک عضوشورای شهر:

اشتغال 1500نفردرگروراه اندازی کارخانه فولادرشتخواراست

یک عضوشورای اسلامی شهرستان رشتخواربهره برداری هرچه زودترازمجتمع فولادرشتخوارراطراحی تحول آفرین در حوزه اشتغال شهرستان دانست و افزود:با بهره برداری ازاین طرح هزار و 500 شغل مستقیم و 2هزارشغل غیرمستقیم ایجادخواهدشد.محمودذباح پنج شنبه باذکراین که احداث فازیک مجتمع فولادرشتخواربایددرتابستان امسال کلیدمی خورد،اماهنوزازراه اندازی این مجتمع خبری نیست،اظهارداشت:نزدیکی این مجتمع به معدن سنگ آهن سنگان و چندین معدن در داخل شهرستان و همچنین نزدیکی به خطوط راه اهن رشتخوار-هرات-خواف ودردسترس بودن خط گازونیروی کارارزان و ماهردراین شهرستان همه و همه دست به دست هم داده تا راه اندازی این کارخانه در شهرستان باعث شکوفایی منطقه شود.

/ 0 نظر / 9 بازدید